آموزش-17
 
آموزش - تمرین های دروس معماری

فرمان ترسیمی ترسیم دایره  circle


دستور CIRCLE براي ترسيم دايره ها به كار ميرود. اين دستور كه به يكي از روشهاي زير قابل اجراست، بر اساس اصول هندسي (نظير  موقعيت مركز و اندازه شعاع دايره را ترسيم ميكند:

 

Menu: > Draw  >  Circle                از طریق منو

طریق تایپ جلوی ....                     Command : circle

Specify center point for circle or [3P/2P/Ttr (tan tan radius)]:

 

همانطور كه ملاحظه مي كنيد وقتي اين دستور از طريق منو اجرا شود داراي گزينه هاي متعددي است. اين گزينه ها در زير شرح داده شده است:

:Center, Radius  انتخاب اين گزينه دايره از طريق  مختصات مركز و اندازه شعاع ترسيم مي شود.

:Center, Diameter اين روش مشابه روش قبلي است، با اين تفاوت كه به جاي تعيين اندازه شعاع ، اندازه قطر دايره را مشخص مي كني نمونه اي از يك دايره را با نمايش مركز، شعاع و قطر نشان ميدهد.

 

2point :يكي ديگر از روشهاي ترسيم دايره تعيين مختصات دو سر يكي از قطرهاي آن است . در اين روش با واردكردن مختصات دو سر هر يك از قطرهاي دايره آن را ترسيم مي كنيد.

 

 

 

  3 Points: براساس قوانين هندسي از سه نقطه غيرواقع بر يك استقامت) راستا ( يك و فقط يك دايره عبور مي كند؛ بنابراين براي ترسيم دايره ميتوانيد سه نقطه واقع بر محيط آن را تعيين كنيد.

 

:Tan, Tan, Radius در اين روش ابتدا دو مماس بر دايره را مشخص مي كنيد و سپس شعاع  دايره را تعيين مي نماييد. اين روش بسيار پركاربرد است . هنگام استفاده از اين روش به نكات زير دقت كنيد:

 

 

 

خطوط قرمز باید موجد باشد و آن را در بین فرمان دایره و ttr  انتخاب کنید

مماسهاي وارد بر دايره ميتوانند پاره خط، خط، نيم خط، دايره يا كمان باشند.

اگر هر دو مماس از نوع خط هستند نبايد با يكديگر موازي باشند.

بسته به هندسه مسأله هر اندازهاي را نميتوان براي شعاع دايره واردكرد.

بعضي اوقات مسأله داراي چند جواب است ؛ اما بسته به محلي از مماسها كه كليك ميكنيد يكي از جوابها ظاهر خواهد شد.

 

مثال:  ترسیم دایر به شعاع 4 سانتیمتر

 

Command: circle

Specify center point for circle or [3P/2P/Ttr (tan tan radius)]: 91,42

Specify radius of circle or [Diameter]: 4

مثال : دایره به قطر 9 سانتیمتر

 

Command: circle

Specify center point for circle or [3P/2P/Ttr (tan tan radius)]: 91,42

Specify radius of circle or [Diameter] <4.00>: d

Specify diameter of circle <8.00>: 9

مثال : ترسیم  دایره با دو نقطه

Command: _circle

Specify center point for circle or [3P/2P/Ttr (tan tan radius)]: _2p

Specify first end point of circle's diameter: 100,50

Specify second end point of circle's diameter: 114,54

 

مثال : ترسیم  دایره با سه نقطه

Command: _circle

CIRCLE Specify center point for circle or [3P/2P/Ttr (tan tan radius)]: 3p

Specify first point on circle: 110,43

Specify second point on circle: 115,40

Specify third point on circle: 107,38

 ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ جمعه 25 مهر1393 توسط آمنه خاتمی دوست

 

ابزار مدولار     فرمان های  Grid   snap


   

دستور

Grid  این دو دستور برای تنظم اولیه بکار می روند grid  شبکه شطرنجی اتوکد است که در در محدوده تعریف شده فعال می شود.

  

نکات دستور

 روش های خاموش و روشن( فعال و غیر فعال ) نمودن grid

یکی از روش های زیر را به تنهای این کار را انجام می دهد.

 

نوار وضعیت

کلید f7

منوی drafting setting

Ctrl + g

تایپ grid  On /off

Grid در محدوده limits  روشن می شود.

 

 

Snap   مقدار پرش موس را تعیین می نماید .

 

برای خاموش و روشن نمودن snap

نوار وضعیت

کلید f9

منوی drafting setting

Ctrl + b

تایپ snap  On /off

 

 

 ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ پنجشنبه 24 مهر1393 توسط آمنه خاتمی دوست

کلید Shift  را فشاردهيد و همزمان با آن برروي موضوعي كه به اشتباه انتخاب شده است كليك كنيد.

اين امر موجب خروج موضوع از مجموعه منتخب (Selection Set) خواهدشد.

اين عمل كه در اصطلاح Deselectخوانده ميشود به دفعات قابل تكرار است.ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ پنجشنبه 24 مهر1393 توسط آمنه خاتمی دوست

 

انتخاب موضوع :

کجا نیاز به انتخاب است ؟  دستورات ویرایشی

 اتوکد با نمايش اعلانSelect Objects:    منتظر انتخاب موضوعات  مي شود. با مشاهده اين اعلان بايد موضوع يا موضوعات دلخواه را انتخاب نماييد.

سپس کلید enter  را فشاردهيد تا دستور به كار خود ادامه دهد.

براي انتخاب موضوعات پيش از اجراي دستور ويرايشي دو راه زير وجوددارد:

انتخاب تكي(Single)

انتخاب گروهي با استفاده از پنجره مستطيل شكل (Implied Windowing)

 


شما وقتي مجاز به استفاده از روشهاي فوق هستيد كه يك علامت مربع كوچك در وسط علامت

يا مربع انتخاب مكان نما مشاهده كنيد . به طور پيش فرض اين مربع كه در اصطلاح Pick box

ناميده ميشود فعال است؛                                 

بنابراين در اينجا با فرض فعال بودن آن روشهاي ذكرشده را بررسي مي كنيم.

چه زمانی این مربع دیده می شود ؟ زمانی که یک دستور یا فرمان ویرایشی را خواسته باشین اجرا کنیم .

 در روش single  باید مکان نما را به گونه ای جابه جا کنید که علامت  pick box  برروی موضوع مورد نظر قرار بگیرد با یک با کلیک کردن موضوع انتخاب و در اصطلاح ها  highlight  می شود.

 

 اگر در عمل انتخاب، اشتباهي رخ دهد، به يكي از دو روش زير اشتباه را جبران كنيد:

1-      كليد Escرا فشاردهيد تا كليه موضوعات از حالت انتخاب خارج شوند؛ سپس عمل انتخاب را مجدداً انجام دهيد.

2-      کلید Shift  را فشاردهيد و همزمان با آن برروي موضوعي كه به اشتباه انتخاب شده است كليك كنيد.

اين امر موجب خروج موضوع از مجموعه منتخب (Selection Set) خواهدشد.

اين عمل كه در اصطلاح Deselectخوانده ميشود به دفعات قابل تكرار است.


 روش انتخاب گروهی با پنجره  window – crossing

در اين روش بايد در محلي از محيط ترسيم كه موضوعي وجودندارد كليك كنيد. پس از كليك ، با حركت دادن ماوس كادري بازمي شود.

 اگر ماوس را به سمت راست حركت دهيد اين كادر با خطوط توپر مشخص مي شود (روش WINDOW با محیط آبی رنگ)  

 اگر حركت ماوس به سمت چپ باشد ، كادر را به صورت نقطه چين مشاهده خواهيد كرد. شود (روش CROSSING با محیط سبز رنگ)ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ پنجشنبه 24 مهر1393 توسط آمنه خاتمی دوست

 فرمان LIMITS


 

منظور از محدوده ترسيم، ابعاد كاغذ پيش فرض است. اين محدوده را ميتوان به وسيله دستور Limits کنترل کرد .

روش های اجرایی دستور

 


 

Drawing Limits      -> گزينه  Format   منوي

خط فرمان  خالی فرمان    limits  را تایپ کرده

پس از اجراي اين دستور به ترتيب در مقابل اعلانهاي زير مختصات گوشه هاي پايين، سمت چپ و بالا،   سمت راست را تعيين كنيد:

به شرح زیر

Command: limits

:Reset Model space limits

  (گوشه پايين، سمت چپ)     :         :Specify lower left corner or [ON/OFF] <0.0000,0.0000>

 (گوشه بالا، سمت راست)        :                :Specify upper right corner <12.0000,9.0000>

مقادير پيش فرض بسته به تنظيمات فايل ترسيمي متفاوت است. در اغلب موارد مختصات گوشه پايين،سمت چپ را برابر0و0 در نظر مي گيرند.


 

نکته زیر دستور :دستور  LIMITS داراي دو گزينه OFF و ON هست گزينه OFF  نيز گزينه پيش فرض است .

اگر  ON را انتخاب كنيد، امكان ترسيم خارج از محدودههاي ترسيم از شما گرفته خواهد شد.

 

 


 

نکته :

شايان ذكر است كه زیر فرمانی  از دستور ZOOM به منظور نمايش موضوعات موجود در محدوده  + محدوده تعریف شده

است. اين گزينه به شکل  زير قابل اجراست

نوار ابزار  view  

zoom

all

 خط فرمان خالی تایپ  zoom  وزیر فرمان  a را تایپ کنیدادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ چهارشنبه 16 مهر1393 توسط آمنه خاتمی دوست

استفاده از مختصات قطبي نسبی

 


در دستگاه مختصات قطبي معيار سنجش موقعيتها، برحسب  فاصله نقاط تا نقطه قبل  و زاويه خط  نسبت به دایره ی مثلثاتی است.

براي مثال

مختصات قطبي نسبی  نقطه B  برابر است  @5

مثال ترسیم مثلث با استفاده از  سیستم قطبی

در اين مثال با استفاده از مختصات قطبي، يك مثلث متساوي الاضلاع به ضلع 5 واحد   ترسيم مي كنيم كه يك رأس آن واقع بر مبدأ دستگاه مختصات است:

 

1-      همانطور كه مي دانيد مثلث متساوي الاضلاع ، داراي اضلاع مساوي است و كليه زواياي داخلي آن برابر 60 درجه است

2-      فرمان Line  را در خط فرمان خالی وارد نمایید  وکلید   enter را وارد نماید  .    Command : line        

3-        سپس نقطه اول را با کیلک موس در نقطه دلخواه وارد نماید .                               LINE Specify first point:

4-        در مقابل سوال بعدی به تر تیب زیر پاسخ بدهید.

Specify next point or [Undo]: @5<180

Specify next point or [Undo]: @5

Specify next point or [Close/Undo]: c                   است close  که مخفف کلمه      c  برای

بستن

 ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ سه شنبه 15 مهر1393 توسط آمنه خاتمی دوست
در  درس قبلا فهمیدیم که مختصات مطلق به مختصاتي گفته ميشود كه نسبت به مبدأ دستگاه مختصات اندازه گيري شود در درس قبلی  مختصات نقاط همگي به صورت مطلق واردشدند.(برای مشاهد ه کامل درس روی ادامه مطالب بزنید

 

استفاده از مختصات نسبي

 


اگر مختصات نقطه را نسبت به نقطه ترسيمي قبلي تعيين كنيد ، در آن صورت از مختصات نسبي استفاده كرده ايد. مختصات نسبي بسيار پر كاربرد است.

براي واردكردن مختصات نسبي قبل از واردكردن مختصات علامت@ را تايپ كنيد

نكته :  همواره براي تعيين اولين نقطه از مختصات مطلق

استفاده مي كنيم چراكه مختصات نقطه قبلي نامعين است.

تمرین :  شکل فوق هم اطلاعات مختصات مطلق را در خود دارد هم اطلاعات طول اضلاع را که می توان با آن به ترسیم با روش نسبی پرداخت /

 

 روش نسبی

ابتدا باید فرمان Line  را در خط فرمان خالی اجرا نمایید و سپسس به تر تیب زیر عمل نمایید

 Command: line

LINE Specify first point: 2.75,1.11   

نقشه اول با توجه به نکته ذکر شده در بالا بصورت مطلق است (یا می توانید با کیلیک موس چشمی جای از صفحه را مشخص نمایید)

Specify next point or [Undo]: @3,0

Specify next point or [Undo]: @0,3

Specify next point or [Undo]: @-3,0

Specify next point or [Close/Undo]: @3,-3

Specify next point or [Close/Undo]: @-3,0

Specify next point or [Close/Undo]: @0,3
Specify next point or [Close/Undo]: @1.5,3.
Specify next point or [Close/Undo]: @1.5,-3
Specify next point or [Close/Undo]: @-3,-3

  در نهایت برای خاتمه دادن به دستور Line در جلور سوال مانند نمونه فقط اینتر زده شود .

Specify next point or [Close/Undo

: Command

دوستان عزیز درصورت تمایل فایل های ترسیمی خود را به آدر س ایمیل من ایمیل نماید  تا برای شما رفع اشکال نماییم با سپاس از توجه شما

 ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ دوشنبه 14 مهر1393 توسط آمنه خاتمی دوست
 

 

روش های ورود مختصا ت مطلق در اتوکد

 

اولین روش   مختصات مطلق می باشد

 

 

 

در این روش در مقابل سوال مختصات اتوکد که معمولا به صورت ذیل می باشد داده می شود .

 

first point :

next point:

point :

corner :

other corner:  

چگونگی پاسخ به این سوال در روش مطلق

باید مقدار که می خواهیم در آن جا مختصات وارد شود را از مبدا مختصات 0,0  در نظر بگیر م به ترتیب که اول مقدار  x  و سپس مقدار y  را وارد نماییم  . (در انتها برای اجرای دستور کلید enter  را زده )

بطور مثال برای دستور ترسیم پارخط از فرمان    line  استفاده کرده و در مقابل سوال point باید به تر تتیب زیر عمل می کنیم

 

Command: line

Specify first point: 12,43

Specify next point or [Undo]: 125,-90

Specify next point or [Undo]: 60,74

Specify next point or [Close/Undo]: 18,-52

Specify next point or [Close/Undo ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ دوشنبه 14 مهر1393 توسط آمنه خاتمی دوست
۱ - صفحه اتوکد
هنگاميکه وارد برنامه اتوکد مي شويم مانند تمام نرم افزاها دارای صفحه خود می با شد که دارای مشخصات

 

برای مشاهده به ادامه مطالب بروید
ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ چهارشنبه 9 مهر1393 توسط آمنه خاتمی دوست

اولین کامپیوتر سال 1950 تولید شد

 و سپس در سال 1982 اولین نسخه (version) اتوکد به بازار آمد

که عملیات و ترسیمات محدودی را در خود داشت تا در 

سال 1992 نسجه اتوکد 12  که قابلیت های بسیار مناسبی برای ترسیم و محدوده رنگ مناسبی هم داشت توسط شرکت   Autodesk  به مهندسان ارائه شده که در زمان خود یکی از نرک افزار های ترسیمی بسیار مفید و کار آمد بوده چون در آن دوران محیط کار رایانه ها با سیستم عامل dos   بوده وآن محیط کاملا بصور ت text    کار می کرد .

با پیشرفت رایانه و ارتقا سیستم عامل  pc  و ورود سیستم عامل     windows شرکت Autodesk  هم بیشتر تمایل پبدا کرد که در آن محیط کار کند اتوکد 2000  سال 1999

 و این نرم افزار در سال 2000 تقریبا 4 میلیون نفر کار بر از سراسر دنیا به خود اختصاص داد

 

 تا در نهایت بعداز چند نسخه که در این محیط ارائه داد نسخه کاملی در سال  2008

 به بازار ارئه دادادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ چهارشنبه 9 مهر1393 توسط آمنه خاتمی دوست
تمامی حقوق این وبلاگ محفوظ است | طراحی: آ- خاتمی دوست :