آموزش-17
 
آموزش - تمرین های دروس معماریادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ سه شنبه 23 دی1393 توسط آمنه خاتمی دوست

ترسیم ایزومتریک:Isometric Snap


 

برای فعال کردن وضعیت موس به حالت ایزومتریک تا در کنار فرمان های ترسیم و اصلاحی استفاده شود

باید از منوی  tools  زیر منوی   Drafting setting  را انتخاب کنید و گزینه ی  Isometric Snap را فعال نمایید

حركت پرشي ماوس به منظور ترسيمات ايزومتريك (تصاوير دوبعدي با  ظاهر سه بعدي)

براي انجام ترسيمات ايزومتريك يعني ترسيماتي دوبعدي كه به نظر سه بعدي مي رسند به كار مي رود. در اين وضعي ت سه صفحه اصلي ايزومتريك داريم كه مي توانيد ه وسيله كليد e + ctrl   مكعب ترسيم خواهيم كرد.

توجه داشته باشید برای ترسیم کردن خط نیازمند فرمان line

هستیم

مثال برای ترسیم

 

شما با این کمک رسم و دستور ellips   می توانید دایره ایزومتریک ترسیم نماید برای استفاده از این روش به بخش آموزش بیضی بروید

 

 ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ پنجشنبه 20 آذر1393 توسط آمنه خاتمی دوست

برای این سیستم کافی است که در فرمان Array   قسمت polar        دایره ای را باید انتخاب کنیم

 

در قسمت روش ها دیگر ی وجود دارد که در صورت سوال داشتن درباره آن می توانید بعداز کار کردن باآن پرسش های لازم را بپرسید.

در گزینه ای که در پایین صفحه است بودن و نبودن آن تفاوت زیاد  دارد.

 

 

 

و می توانید  زوایه پر کردن کپی را هم تغییر دهید

 

گزینه مشخص شده برای چرخش موضوعات به همراه چرخش به حول مرکز است

 

 

 ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ چهارشنبه 19 آذر1393 توسط آمنه خاتمی دوست

فرمان (تغییراتی )               OFFSET

بعضي اوقات لازم است از موضوع مورد نظر يك كپي به موازات آن تهيه شود

بايد موضوعات را پس از اجراي آن و تنها از روش تک انتخابی انتخاب کرد


 

Command:  OFFSET

Specify offset distance or [Through] :دراینجا کافی است فاصله مورد نظر را وارد نمایید

Select object to offset or [Exit/Undo] : و سپس موضعی که می خواهید موازی آن را ترسیم نمایید

Specify point on side to offset: حالا باید جهتی که می خواهیم در آن موازی باشد را انتخاب کنیم

Command:  OFFSET

Specify offset distance or [Through] :دراینجا کافی است کلید اینتر را وارد نمایید گزینه پرتاب چشمی فعال شود 

Select object to offset or [Exit/Undo] : و سپس موضعی که می خواهید موازی آن را ترسیم نمایید

Specify through point or [Exit/Multiple/Undo] :

 حالا باید فاصله و جهتی که می خواهیم در آن موازی باشد را انتخاب کنیم

نکته قابل توجه برای برای شکل ها ی بسته آن است که تمام آن ها تغییر طول دارند

 

 ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ سه شنبه 18 آذر1393 توسط آمنه خاتمی دوست

 

—بعضي اوقات لازم است طول يك كمان يا پاره خط آن قدر افزايش يابد كه با يك پاره خط يا كمان ديگر برخورد كند. دستور EXTEND اين خواسته را برآورده مي سازد. ماهيت اين دستور كه به يكي از اين روشها قابل اجراست، بسيار شبيه دستورTRIM مي باشد:

—نوار ابزارModify  

—تايپ در خط فرمان EXTEND  

—منوي Modify گزينه EXTEND  

—در اين دستور نيز همچون TRIM در يك مرحله موضوعاتي تحت عنوان لبه هاي مرزي

  (Boundary  Edges) به هر روش دلخواه انتخاب مي شود.

 

رونداجرای فرمان

Command: extend

Current settings: Projection=UCS, Edge=None Select boundary edges ... Select objects or

Select objects :

Select objects :

 

Select object to extend or shift-select to trim or

[Fence/Crossing/Project/Edge/Undo]:

 

 

 ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ سه شنبه 18 آذر1393 توسط آمنه خاتمی دوست

Rectangular Arrayتکثیر مستطیلی

اگر بعد از اجرایی دستور Array ازمنوی MODIFAY به داخل جعبه محاوره ای درست پاسخ بدهیم تکثیر مستطیلی خوبی خواهیم داشت

 بهترین مثال برای این فرمان برای چیدن صندلی های آمفی تئاتر است

 

 

نکته قابل توجه اندازه های است که وارد می نماییم

اندازه های تعداد  خود موضوع هم شمرده می شود

و اندازه های فاصله خود شکل بعلاوه فاصله ی خالی آن می باشدادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ سه شنبه 18 آذر1393 توسط آمنه خاتمی دوست

 —دو دستور براي برش بخشي از يك موضوع به كار مي رود.

 اين دو دستور TRIM و     BREAK     نام دارند.

—دستور BREAK عمل برش را با كليك كردن برروي موضوع و انتخاب یک نقطه  انجام مي دهد. در مبحث شماره ۲۳)

—دستور TRIMامكان برش دادن موضوع را نسبت به يك يا چند موضوع ديگر برقرار مي سازد.

— به اين گونه موضوعات ( Cutting Edge لبه برش) مي گويند.

— دستور TRIM را به يكي از اين روشها اجرا كنيد:

—نوار ابزارModify

—تايپ در خط فرمان TRIM

—منوي Modify گزينه TRIM

   

—پس از اجراي اين دستور، ابتدا عبارتهاي زير را مشاهده خواهيد كرد:

—Current settings: Projection=View, Edge=None   Selectcuttingedges...

عبارت اول تنظيماتTRIM را اعلام مي كند و همان طور كه در اين خط مشخص است در اين مرحله بايد در مقابل اعلانSelect objects: لبه هاي برش (Cuttings Edges) را انتخاب كنيد. كليه روشهاي انتخاب در اين مرحله قابل استفاده است.

 

—Select objects:

پس از انتخاب كليه لبه هاي برش، در مقابل اعلان Select objects: كليد Enter را فشار دهيد تا اعلان زير ظاهر شود:

—Select object to trim or shift-select to extend or [Project/Edge/Undo]:

در مقابل اين اعلان، لازم است برروي موضوعي كه بايد بريده شود كليك كنيد. موضوع انتخابي

براساس محلي كه برروي آن كليك كرد هايد نسبت به لبه يا لبه هاي برش بريده خواهد شد

 


نکته : اگر در مقابل اعلان فوق بدون انتخاب هيچ موضوعي كليك كنيد، كليه

—نکته : موضوعات موجود در فايل ترسيمي به عنوان لبه برش انتخاب خواهند شد. البته تنها

—نکته : موضوعاتي به عنوان لبه برش قابل استفاده هستند كه ماهيتي خطي يا كماني داشته باشند؛ مثلاً پار هخط، چندضلعي منتظم، بيضي، دايره، كمان و امثال آن باشند.

نکته:  همچنين اگركليدShift را پايين نگه داريد و به انتخاب موضوعات بپردازيد به جاي عمليات Trim عمليات Extend —اجرا خواهد شد كه در جاي خود به آن مي پردازيم.

 نکته : برای انتخاب برش اشکال می توان از انتخاب موضوع fenc و  crossing  استفاده نمود


 
 
 
 

 روند اجرای فرمان Trim

command: trim

Current settings: Projection=UCS, Edge=None     Select cutting edges ...Select objects or

Select objects :

Select objects

Select object to trim or shift-select to extend or

[Fence/Crossing/Project/Edge/eRase/Undo]:

[Fence/Crossing/Project/Edge/eRase/Undo]:

 

 ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ دوشنبه 17 آذر1393 توسط آمنه خاتمی دوست

 

ترسيم بيضي

در اين بخش به انواع روشهاي ترسيم بيضي  می پردازيم. براي ترسيم بيضي از دستور  ELLIPSE  استفاده م يشود. اين دستور را به يكي از روشهاي زير اجرا کنید

نوار ابزار Draw

خط فرمان ELLIPSE

منوي:DrawگزينهEllipse

 

 

 

اجزا بیضی  مشتمل بر قطرهاي اصلي و مركز بيضي مي باشد. قطرهاي بيضي عمود منصف يكديگر هستند و در محل مركز بيضي همديگر را قطع می کنند

:Major Axis قطر بزرگ

:Minor Axis قطر كوچك

:Center مركز بيضي

 

 

 

براي ترسيم بيضي چند روش وجود دارد:

:Center  در اين روش به ترتيب زير بيضي را ترسيم مي كنيم

تعيين مختصات مركز بيضي

تعيين مختصات رأس يكي از قطرها

تعيين فاصله رأس قطر ديگر تا مركز بيضي )صف طول قطر بعدي(

: :Axis, End اين روش نيز با طي سه مرحله بيضي را ترسيم مي كند

-1 تعيين مختصات رأس يكي از قطرها

-2 تعيين مختصات رأس دوم همان قطر

-3 تعيين فاصله رأس قطر ديگر تا مركز بيضي(نصف طول قطر بعدي(

:Rotationهمان طور كه در روشهاي فوق مشهود است، هر دو روش فوق در دو مرحله اول، يكي از قطرهاي بيضي را مشخص م يكنند و سپس با تعيين طول قطر بعدي، بيضي ترسيم مي شود. اگر قطر اولي كه تعريف مي كنيد قطر بزرگ بيضي باشد، مي توانيد از روش Rotationاستفاده كنيد. در اين روش در مرحله آخر به جاي آنكه مستقيماً طول قطر بعدي را تعيين نماييد، گزينه  Rotation  را واردكنيد و بيضي  را با تعيين زاويه چرخش ترسيم نماييد.

فرض كنيد يك حلقه دايره شكل را به موازات ديواري گرفت هايد و نوري عمود بر آن و ديوار مي تابد. تصوير حلقه به صورت يك دايره برروي ديوار ظاهر مي شود. حال اگر دايره را حول يكي از قطرهايش بچرخانيد، تصوير آن به صورت يك بيضي برروي ديوار ديده خواهد شد. قطر بزرگ بيضي همان قطر دايره است و اندازه قطر كوچك بستگي به ميزان زاويه چرخش دارد. از نظر تئوري اگر زاويه چرخش  صفر باشد، تصوير به صورت يك دايره ديده م يشود و هرچه اين زاويه افزايش يابد بيضي باريكتري به  وجود خواهد آمد. چنانچه زاويه چرخش به  90 درجه برسد، تصوير روي ديوار يك پار هخط خواهد بود. برنامه   AutoCAD   زاويه چرخش صفر درجه تا   4/89  درجه را قبول مي كند.

:Isocircleوضعیت مطلوبی برای ترسیم دایره در حالت ایزومتریک اتوکد است هرکدام از دوستان تمایل داشتند یاداشت بگذارند تا برای ایشان این روش را شرح دهم

روند اجرای ترسیم یک بیضی در اتوکد

command: _ellipse     enter

Specify axis endpoint of ellipse or [Arc/Center]: _c   enter

   برای حالت مرکز 

:Specify center of ellipse

 انتخاب یک مختصات برای مرکز بیضی                          

Specify endpoint of axis:

   انتخاب یک نقطه در انتهای بکی از قطر های  بیضی         

Specify distance to other axis or [Rotation]:  

 طول قطر دیگر  بیضی                    

  ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ یکشنبه 16 آذر1393 توسط آمنه خاتمی دوست

POLYGON

ترسيم چندضلعي منتظم (چندخطي دو بعدي بسته)

قابليت ترسيم 3 تا 1024 ضلعي منتظم

هريك از چندضلعيهاي منتظم ميتواند درون يك دايره محاط يا بر يك دايره محيط شود. دايرهاي كه چند ضلعي درون آن محاط ميشود

،(Inscribed in circle)    دايرهاي است كه از كليه رؤوس چندضلعي عبور ميكند

 

مثال اول

Command: POLYGON

POLYGON Enter number of sides : 6

Specify center of polygon or [Edge]: 80,50

Enter an option [Inscribed in circle/Circumscribed about circle] :

Specify radius of circle: 10


،(Circumscribed about circle)

دايرهاي است كه بر وسط كليه اضلاع مماس است

Command:POLYGON

 POLYGON Enternumber of sides :

Specify centerof polygon or [Edge]: 130,50

Enter an option [Inscribed in circle/Circumscribed about circle] : c

Specify radius of circle: 10

 


 

روشEdge

روش دیگر  ضلعي از چندضلعي را ترسيم نمود

Command:POLYGON

 Enter numberof sides : 5

Specify center of polygon or [Edge]: e

Specify first endpoint of edge: 100,40

Specify second endpoint of edge: @10<15

همان طور كه بعد از ترسیم مثال  ملاحظه مي كنيد در روش اخيربه راحتي با كمك گرفتن از مختصات قطبي نسبي

طول هر ضلع برابر 10 واحد و زاويه دوران چندضلعي نسبت به افق برابر 15 درجه وارد می شود و ترسیم می نمایید. حتما امتحان نمایید

 ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ سه شنبه 4 آذر1393 توسط آمنه خاتمی دوست

— برای تکثیر موضوعات به تعداد دلخواه از این فرمان استفاده می نماییم

 

   تایپ فرمان                           

        Command:  COPY

                   انتخاب موضوع           

           :   Select objects 

زدن کلید اینتر برای پایان دادن به انتخاب                            

                  : Select objects  

       مشخص کردن نقطه برای برداشتن موضوعات

 Specify base point or [Displacement/mOde] : < P>

 Specify second pointor [Exit/Undo  ] : 

 مشخص کردن نقطه برای برداشتن موضوعات     

 برای تمام کردن این سوال احتیاج به .......   

                 

         Specify second point or [Exit/Undo  ]  :ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ یکشنبه 2 آذر1393 توسط آمنه خاتمی دوست
تمامی حقوق این وبلاگ محفوظ است | طراحی: آ- خاتمی دوست :